Информиције за ученике о значају превенције насиља

Под од покровитељством Владе Републике Србије и Кабинета председнице Владе, марта 2021. године почела је са радом Национална платформа ,,Чувам те'', као прва национална платформа за превенцију и заштиту од насиља у школама у Србији. Платформа је успостављена са циљем координације и јачања интерсекорске сарадње надлежних институција у превенцији и сузбијању насиља, посебно вршњачког насиља. Истовремено, платформа је алат који институцијама и грађанима помаже у борби против насиља који се дешава и према запосленима у установама образовања и васпитања.

Национална платформа ,, Чувам те'' садржи сегменте који се односе на информисање и едукацију.У оквиру сегмената информисања налазе се информације о облицима насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања у складу са званичним процедурама надлежних ресора. На платформи се континуирано објављује едукативни материјал из области превенције и заштите од насиља. Едукативни садржаји су намењени свим наставницима, ученицима и родитељима.

Линк за приступ ученика onlajn-obuka-za-ucenikeу тексту странице се налази упутство са '' Крени са обуком кликом на линк.

<