ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 3-3

- Дана 19.10.2021. године и дана 20.10.2021. године планирана је контролна вежба из предмета Биологија за одељење 3-3;

- Дана 13.10.2021. године и дана 14.10.2021. године планирана је контролна вежба из предмета Физика за одељење 3-3;

- Дана 21.10.2021. године планиран је писмени задатак из предмета Математика за одељење 3-3 (А група).

<