ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1-2

- Дана 25.10.2021. године планиран је контролни задатак из предмета Рачунарство и информатика за одељење 1-2 за А групу.

<