ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1-4

- Дана 01.11.2021. године планирана је контролна вежба из предмета Енглески језик за одељење 1-4 (група Б);

- Дана 02.11.2021. године планирана је контролна вежба из предмета Енглески језик за одељење 1-4 (група А);

<