ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 3-7

- Дана 08.12.2021. године планиран је контролни задатак из предмета Математика за одељење 3-7;

- Дана 09.12.2021. године планиран је контролни задатак из предмета Физика за одељење 3-7.

<