ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 2-7

- Дана 10.12.2021. године планиран је писмени задатак из предмета Српски језик и књижевност за одељење 2-7;

- Дана 17.12.2021. године планиран је писмени задатак из предмета Енглески језик за одељење 2-7;

- Дана 20.12.2021. године планирана је контролна вежба из предмета Историја за одељење 2-7;

- Дана 22.12.2021. године планиран је писмени задатак из предмета Математика за одељење 2-7.

<