ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1-4

- Дана 22.02.2022. године планиран је писмени задатак из предмета Математика за одељење 1-4;

- Дана 23.02.2022. године планиран је писмени задатак из предмета Математика за одељење 1-4.

<