ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1-3

- Дана 22.02.2022. године планиран је писмени задатак из предмета Математика за одељење 1-3;

- Дана 23.02.2022. године планиран је писмени задатак из предмета Математика за одељење 1-3.

<