ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 3-1, 4-1 и 2-8

- Дана 14.03.2022. године планиран је контролни из предмета Хемија за одељење 3-1;

- Дана 18.04.2022. године планиран је писмени задатак из предмета Српски језик и књижевност за одељење 4-1;

- Дана 24.03.2022. године планирана је писмена провера знања из предмета Ликовна култура за одељење 2-8.

<