ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 3-10

- Дана 23.05.2022. године планиран је писмени из предмета Програмирање за одељење 3-10;

- Дана 26.05.2022. године планиран је писмени из предмета Програмирање за одељење 3-10;

- Дана 31.05.2022. године планиран је писмени из предмета Математика за одељење 3-10;

- Дана 01.06.2022. године планиран је контролни из предмета Физика за одељење 3-10;

- Дана 02.06.2022. године планиран је контролни из предмета Психологија за одељење 3-10;

- Дана 06.06.2022. године планиран је контролни из предмета Објективно орјентисано програмирање за одељење 3-10;

- Дана 08.06.2022. године планиран је писмени из предмета Енглески језик за одељење 3-10;

- Дана 09.06.2022. године планиран је контролни из предмета Објективно орјентисано програмирање за одељење 3-10;

<