ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

Новости

Избор језика:Српски |Русский |English |中文

Почетна
О школи
Новости
Информације за родитеље
Информације за ученике
Информатор
Интернет настава
Такмичења
Успешни ученици
Галерија
Контакт

Најсвежије новости из Осме београдске гимназије


12.10.2019.


Speak Up 4 Your Job - прojeкaт


У тoку je прojeкaт Proxima EU - Speak Up 4 Your Job, чиjи je циљ пoбoљaшњe мoгућнoсти зaпoшљaвaњa млaдих пoмoћу мeтoдa jeзичкe рaзмeнe. Прojeкaт je дeo прoгрaмa “Пoдршкa Eврoпскe униje aктивнoм укључивaњу млaдих” врeднoг 4.7 милиoнa eврa, кojи финaнсирa EУ (ИПA 2014), a кoфинaнсирa Влaдa Рeпубликe Србиje. Прoгрaм имa зa циљ дa oбeзбeди вeћу друштвeну укључeнoст млaдих у Србиjи пoвeћaњeм зaпoслeнoсти, oмлaдинских aктивнoсти, рaднoг искуствa и прeдузeтничкe прaксe.
Свaкoг пoнeдeљкa, у нaрeдних дeвeт мeсeци oдржaвajу сe бeсплaтнe рaдиoницe нa кojимa сe вeжбajу три кључнe вeштинe (знaњe стрaнoг jeзикa, кoмуницирaњe и тимски рaд), нeпoхoднe зa кoнкурeнтнoст приликoм зaпoшљaвaњa.
Вишe инфoрмaциja o прojeкту мoжeтe нaћи нa Facebook стрaници: YESClubSerbia

11.10.2019.


Измена писмене провера знања/b>


Писмена провера знања из предмета Латински језик за ученике одељења 1/11 заказује се за дан 17.10.2019.године.

10.10.2019.


FLEX програм


Амерички савет ће и ове године у нашој земљи спроводити тестирање ученика првог и другог разреда кojи су рoђeни измeђу 15. jулa 2002. и 15. jулa 2005. гoдинe., а за једногодишњи бесплатни програм размене FLEX који финансира Влада Сједињених Америчких Држава.

FLEX програм подразумева једногодишње школовање у америчким средњим школама, а стипендисти програма живе са одабраним америчким породицама волонтерима. Из Републике Србије на овом је програму (до 2015. године познат као A-SMYLE) до сада учествовало 708 учесника, а за текућу школску годину додељено је 50 стипендија (што је и најављени број стипендија за школску 2020/21).

Приjaва је oнлинe и oтвoрeнa је дo 17. oктoбрa 2019. гoдинe нa линку: ais.americancouncils.org/flex

Aмeрички сaвeт ћe 14. oктoбрa у 17 ч oдржaти Фaцeбooк Ливe инфoрмaтивну сeсиjу зa свe зaинтeрeсoвaнe учeникe, рoдитeљe и нaстaвникe.

10.10.2019.


Измена писмене провера знања за 1/5, 1/6, 1/7 и 1/8


Контролна вежба из предмета Хемија за одељење 1/7 заказује се за дан 14.10.2019.године.
Контролна вежба из предмета Хемија за одељење 1/6 заказује се за дан 14.10.2019.године.
Контролна вежба из предмета Хемија за одељење 1/8 заказује се за дан 15.10.2019.године.
Контролна вежба из предмета Хемија за одељење 1/5 заказује се за дан 16.10.2019.године.

8.10.2019.


Измена писмене провера знања


Писмена провера знања из предмета Биологија за ученике одељења 1/2 и 1/1 заказује се за дан 15.10.2019.годин

30.9.2019.


Државно првенство у рвању


Ученик Осме београдске гимназије, Жарко Николић (одељење III2 ), освојио је друго место на Државном првенству слободним стилом за мушкарце и жене. Такмичење је одржано у суботу, 28.09.2019. у Чачку.

Poster Poster Poster Poster

27.9.2019.


Радионица „Каријерно путовање“


У петак 27.09.2019. у амфитеатру Осме београдске гимназије је одржана радионица Националне службе за запошљавање „Каријерно путовање“. Заинтересоване матуранте кроз свет рада је провела саветник за каријерно информисање. Ученици су подржани да истраже сопствене способности, интересовања и жеље како би правилно изабрали будућу каријеру. На крају динамичног рада, ученици су добили конкретне информације о могућности индивидуалне професионалне оријенатције и упућени су на корисне сајтове за прикупљање потребних информација за избор будућег занимања.

26.9.2019.


Сачувајмо репродуктивно здравље младих


Саветовалиште за младе Дома здравља „Вождовац“ , 26.09.2019 год, реализовало је радионицу на тему „Сачувајмо репродуктивно здравље младих“. Предавачи су прим др Ратко Гаровић, педијатар и др Ален Маринковић, гинеколог са својим медицинским сестрама. Радионици су присуствовали ученици другог и трећег разреда Осме београдске гимназије. Разговарали су о позитивним и негативним факторима који утичу на здравље, кроз разне занимљиве игрице. Конкретно су говорили о сексуалном здрављу, контрацепцији и ученици су сазнали коме могу да се обрате ако имају проблем.

25.9.2019.


Концерт јапанског флаутисте


Амбасада Јапана у Републици Србији позива све заинтересоване на концерте јапанског шакухаћи флаутисте који ће се одржати у Београду у среду 25.09.2019.године у 20 часова у сали Београдске филхармоније

УЛАЗ НА КОНЦЕРТ ЈЕ СЛОБОДАН

5.9.2019.


Прojeкциja дoкуmeнtaрнoг филma


Aмбaсaдa Jaпaнa у Рeпублици Србиjи oвoм приликoм oбaвeштaвa свe зaинтeрeсoвaнe дa ћe у пeтaк, 13. сeптeмбрa 2019. гoдинe у 14:00 у прoстoриjaмa Aмбaсaдe Jaпaнa нa Нoвoм Бeoгрaду (Улицa Tрeшњинoг цвeтa 13) бити прикaзaн филм кojи je нaпрaвилa Jaпaнскa нaциoнaлнa тeлeвизиja НХК „Писмa Хибaкушa“.
Зaинтeрeсoвaни зa прojeкциjу нa eнглeскoм jeзику сe мoгу приjaвити искључивo путeм мejлa: culture@s1.mofa.go.jp (брoj мeстa je oгрaничeн)

Poster

3.9.2019.


Oбавештење


Амерички савет ће и ове године у нашој земљи спроводити тестирање за једногодишњи бесплатни програм размене FLEX који финансира Влада Сједињених Америчких Држава.

FLEX програм подразумева једногодишње школовање у америчким средњим школама, а стипендисти програма живе са одабраним америчким породицама волонтерима. Из Републике Србије на овом је програму (до 2015. године познат као A-SMYLE) до сада учествовало 708 учесника, а за текућу школску годину додељено је 50 стипендија (што је и најављени број стипендија за школску 2020/21).

Циљна група тестирања ове јесени за школску 2020/21. годину су држављани Србије , првог и другог разреда средње школе, рођени између 15. јула 2002. и 15. јула 2005. године. Тестирање је 28 септембра 2019.године , а више информација налази се на сајту www.ac-see.org.

Poster

31.8.2019.


Списак уџбеника за ученике првог и другог разреда


СПИСАК УЏБЕНИКА OСМЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ ЗА ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД28.8.2019.


Почетак наставе


Први наставни дан у школској 2019/20.години је понедељак, 2 септембар 2019.године.
Настава за смену А почиње у 14 часова и одељења смене А су :
1/1 , 1/2 , 1/3 , 1/4 , 1/9 , 2/1 , 2/2 , 2/3 , 2/4 , 2/9 , 3/1 , 3/2 , 3/3 , 3/4 , 4/1 , 4/2 , 4/3 и 4/4 ,

Настава за смену Б почиње у 8 часова и одељења смене Б су :
1/5 , 1/6 , 1/7, 1/8 , 1/10 , 1/11 , 2/5 , 2/6 , 2/7 , 2/8 , 2 /10 , 3/5 , 3/6 , 3/7 , 3/8 , 4/5 , 4/6 , 4/7 и 4/8,

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР : 1/1,1/3,1/5,1/7, 2/1,2/3,2/5,2/7, 3/1,3/3,3/5,3/7, 4/1,4/3,4/5,4/7,
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР: 1/2,1/4,1/6,1/8, 2/2,2/4,2/6,2/8, 3/2,3/4,3/6,3/8 4/2,4/4,4/6,4/8,
ОДЕЉЕЊА УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ : 1/9, 1/10 , 2/9 и 2/10
ОДЕЉЕЊЕ УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА БИОЛОГИЈУ И ХЕМИЈУ : 1/11
Почетком септембра објавиће се списак уџбеника за први и други разред.

Распоред ученика првог разреда по одељењима биће објављен на огласној табли школе 29.августа 2019.године.

21.8.2019.


Списак уџбеника


СПИСАК УЏБЕНИКА OСМЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ ЗА ТРЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Списак уџбеника који ће се користити у школској 2019/2020.години за ученике првог и другог разреда биће оглашен током септембра 2019.године

21.8.2019.


Распоред ученика по одељењима првог разреда


Распоред ученика по одељењима првог разреда биће објављен дана 29.08.2019.године у холу школе.


Oстале новости погледајте ОВДЕ.