Информације за ученике

---------------------------------------------

Поштовани ученици, на овој страници можете пронаћи најбитније информације везане за рад школе.

Одаберите жељени документ који желите да прикажете:

____________________________________

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатна настава школске 2023-2024. године-20.09.23

Допунска настава школске 2023-24

Термини отворених врата школске 2022-2023. године(2).

Дежурство наставника шк. год. 2022-2023 - 17.03.2023.

Распоред секција 15.11.2022.

Термини часова одељењског старешине шк. год. 2022-2023.

Прилог 1. Индикатори и граничне вредности.pdf

Strucno uputstvo za organizaciju rada srednjih skola 2021 2022.pdf

АКТИВНО УЧЕЊЕ 

ФАКТОРИ УСПЕШНОГ УЧЕЊА 

ОТКРИЈМО ТАЈНЕ УЧЕЊА 

ВОДИЧ ЗА УЧЕЊЕ 

КОНЦЕНТРАЦИЈА ПРИ УЧЕЊУ 

ИНФОРМАЦИЈЕ О РАСПОРЕДИМА

I 3 - Распоред писаних провера.xlsx

I 6 - Распоред писаних провера за септембар и октобар.xlsx

I 7 - Распоред писаних провера.xlsx

I 8 - Распоред писаних провера.xlsx

I 10 - Распоред писаних провера.xlsx

II 1 - Распоред писаних провера.xlsx

II 5 - Распоред писаних провера.xlsx

II 6 - Распоред писаних провера.xlsx

III 3 - Распоред писаних провера.xlsx

III 4 - Распоред писаних провера, септембар и октобар.xlsx

III 5 - Распоред писаних провера (2).xlsx

III 7 - Распоред писаних провера.xlsx

III 9 - Распоред писаних провера.xlsx

IV 4 - Распоред писаних провера.xlsx

IV 6 - Распоред писаних провера.xlsx

IV 8 - Распоред писаних провера.xlsx

____________________________________

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

РЕЛИГИЈЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ - ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА 3 и 4. РАЗРЕД

ФИЛОЗОФИЈА - ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА 3 и 4. РАЗРЕД

ИСТОРИЈА - ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА 4. РАЗРЕД

ИСТОРИЈА - ИСПИТНА ПИТАЊА - ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР- 2. и 3. РАЗРЕД

ИСТОРИЈА - ИСПИТНА ПИТАЊА - ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР- 2. и 3. РАЗРЕД

ИСТОРИЈА - ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОДЕЉЕЊА - 1. и 2. РАЗРЕД

ИСТОРИЈА - ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА 1. РАЗРЕД

ЗДРАВЉЕ И СПОРТ 19-20

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПРОГРАМ УМЕТНОСТИ ДИЗАЈН

УСТАВ И ПРАВО ГРАЂАНА-2018-ОБА СМЕРА

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-ПРВИ-ДРУГИ-ТРЕЋИ РАЗРЕД

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ИСПИТНА ПИТАЊА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ИСПИТНА ПИТАЊА ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Питања за ванредне ученике из Верске наставе за четврти разред

ПРВИ РАЗРЕД2

drugi РАЗРЕД2.

ТРЕЋИ РАЗРЕД2

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД2

ИНФОРМАЦИЈЕ О ЕКСКУРЗИЈАМА

**Важна напомена: у доле наведеним понудама изражене су агенцијске цене без урачунатих дневница!

ИНФОРМАЦИЈЕ О УЏБЕНИЦИМА ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА

Списак уџбеника за први разред

Списак уџбеника први разред ИТ смер

Списак уџбеника први разред БX смер

Списак уџбеника други разред ДЈ смер

Списак уџбеника други разред ИТ смер

Списак уџбеника други разред ПМ смер

Списак уџбеника трећи разред БХ смер

Списак уџбеника трећи разред ДЈ смер

Списак уџбеника трећи разред ИТ смер

Списак уџбеника четврти разред ИТ смер

Списак уџбеника четврти разред БХ смер

Списак уџбеника четврти разред ДЈ смер

Списак уџбеника четврти разред ПМ смер


Уџбеници за школску 2022-2023. годину

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ 2019

КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ

Културне активности-22-23.pdf

Културне активности 21-22.docx

Културне активности 20-21.pdf

КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 2019-2020.pdf

КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ИЗВЕШТАЈ 2019

КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 2018

КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 2016-2017

КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 2015-2016

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

СТИПЕНДИЈЕ - РУСИЈА

СТАНДАРД

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 2018

ЗДРАВСТВЕНИ ЛИСТ УЧЕНИКА

МАТУРСКИ РАД

КУЋНИ РЕД ШКОЛЕ

ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ.pdf

СПИСАК НАСТАВНИКА

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉАа

ИЗВОД ИЗПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ

ТИМ ИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА I ЗАНЕМАРИВАЊА - СУЗБИЈАЊА ДИГИТАЛНОГ НАСИЉА

У циљу сузбијања дигиталног насиља Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања сматра пожељним да се сви учесници образовно-васпитног процеса као и родитељи ученика, упознају са материјалом датим на следећим линковима.

1. Приручник за наставнике и одељењске старешине:

Превенција и одговор на (дигитално) сексуално и родно засновано насиље у садржају линка се налази 4 сценарија радионица

https://rc.gradjanske.org/wp-content/uploads/2021/10/Prevencija_i_odgovor_za_web_ispr.pdf.

Дигитално насиље- превенција и одговор у садржају линка се налази 5 сценарија радионаца погодне за рад на ЧОС у и настави грађанског васпитања

https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/C-2Digitalno-nasilje-prevencija-i- reagovanje.pdf

,, Дигитално насиље – превенција и реаговање '' у садржају линка је 5 сецеарија радионица које могу радити одељенске старешине на ЧОСу

https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/C-2Digitalno-nasilje-prevencija-i-reagovanje.pdf.

2. Приручник за вршњачке едукаторе (старији ученици/ чланови ђачког парламента држе осталим ученицима)

,,Култура комуникације међу младима'' у садржају линка се налазе 5 сценарија радионица

https://cpzv.org/cpzv_uploads/prirucnik_kultura_komunikacije.pdf.

3. Водич за родитеље : ''Бирај речи- хејт спречи'

4. Водич намењен ученицима и запосленима '' Водич за дигиталну безбедност младих''

C-2 Digitalno-nasilje-prevencija-i-reagovanje.

Vodic za digital-bezbednost-mladih.

Vodic-za-roditelje-digitalno-nasilje.

Sajber-buling.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

У складу са законским одредбама и протоколом о поступању Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања предузима превентивне мере и то:

1. Подизање нивоа свести и осетљивости ученика, родитеља и свих запослених за препознавање свих облика насиља, злостављања и занемаривања;

2. Неговање атмосфере сарадње и толеранције, уважавања и конструктивне комуникације у којој се не толерише насиље, злостављање и занемаривање;

3. Истицање и унапређивање знања и вештина и ставова потребних за креирање безбедног и подстицајног окружења и конструктивног реаговања на насиље;

4. Унапређивање познавања процедура за пријављивање и поступање код ученика, родитеља и свих запослених у случају сумње или сазнања о свим облицима насиља, злостављања и занемаривања, којима се обезбеђује заштита ученика, родитеља и свих запослених од насиља, злостављања и занемаривања;

5) Подстицање усвајања позитивних норми и облика понашања, учење вештина конструктивне комуникације и развијање емпатије.

6) Упознавање са видовима и стратегијама пружања одговарајуће подршке и разумевања различитих облика комуникација и понашања ученика са тешкоћама и сметњама у развоју и инвалидитетом.

7) Развијање социо-емоционалне компетенције ученика, родитеља и запослених (свест о себи, свест о другима, саморегулација, одговорно доношење одлука и др.).

Хол школе у време одмора

Са школског часа

<