ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

Почетна

Избор језика: Српски | Русский | English | 日本語 | 中文

Почетна
О школи
Новости
Информације за родитеље
Информације за ученике
Информатор
Интернет настава
Такмичења
Успешни ученици
Галерија
Контакт

Најсвежије новости

У циљу пружања подршке ученицима и родитељима све правовремене информације о распореду емитовања образовних садржаја и другим релевантним иницијативама које доприносе остваривању предвиђених исхода наставе и учења, су доступне на линку www.rasporednastave.gov.rs. Све потребне информације о наставним садржајима и коминикацији са предметним наставницима постављене су у делу ИНТЕРНЕТ НАСТАВА, у одељку предметног настaвника. Ученици треба свакодневно да прате постављање садржаја и достављају потребне информације својим предметним наставницима на начин како је написано у тексту предметног наставника.

1.1.2022
НОВОГОДИШЊА ПРЕДСТАВА

24.12.2021
НАТАЛИЈА ПАВЛОВИЋ, УЧЕНИЦА ОДЕЉЕЊА 3/7, ОСВОЈИЛА ЈЕ ДВЕ ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ У САВРЕМЕНОМ И ЏЕЗ ПЛЕСУ КОЈЕ

22.12.2021
НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ У ФУТСАЛУ ОДРЖАНОГ ДАНА 21. 12. 2021. ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА ЈЕ У КАТЕГОРИЈИ УЧЕНИЦИ 1-4 РАЗРЕД ОСВОЈИЛА 2. МЕСТО.

21.12.2021
ПРИЛОГ ОДЕЉЕЊА 4/9

21.12.2021
ПОСЕТА ПРВИХ МАТУРАНАТА ИТ СМЕРА ОСМЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ ЈЕДНОЈ ОД ВОДЕЋИХ ИТ КОМПАНИЈА

14.12.2021
ТИЈАНА САВИЋЕВИЋ, УЧЕНИЦА ОДЕЉЕЊА 2/5, ЈЕ ОСВОЈИЛА ПРВО МЕСТО У ЖЕНСКОЈ ЛИГИ У ШАХУ

14.12.2021
АНДРЕА РАЈШИЋ ДОКТОРАНДКИЊА НА УНИВЕРЗИТЕТУ CURTIN (АУСТРАЛИЈА) И ЧЛАННИЦА NASA- ИНОГ ТИМА ОДРЖАЛА ПРЕДАВАЊЕ „ЧЕТВРТИ КАМЕН ОД СУНЦА“


Добродошли на званичну интернет презентацију

Налазите се на интернет презентацији Осме београдске гимназије, београдског лидера у домену образовања, чији је циљ да информације о школи и начину њеног рада учини доступнима на нов и модеран начин.

Осма београдска гимназија је школа високог реномеа која већ генерацијама својим ученицима пружа квалитетно опште образовање по програму који осигурава наставак школовања на вишем нивоу и проходност за упис на све факултете у земљи.

Настава је организована на основу јединствених планова и програма за гимназије кроз смерове, а о успешности њеног извођења сведочи низ медаља и награда са домаћих и интернационалних такмичења.

Кроз школовање ученике едукује тим наставника и стручњака са вишегодишњим искуством и развијеним педагошким методама.

Упис у школу

Упис у одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику
Упис у одељења ученика са посебним способбностима за биологију и хемију

Пријемни испити за упис ученика у средње школе за школску 2021/2022. годину биће организовани у периоду од 7-16. маја 2021. године, и то за упис у:
- одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику;
- одељења ученика са посебним способностима за биологију и хемију.

Заинтересовани ученици, родитељи или законски заступници достављају школи пријаву за упис у периоду од 12: 30 до 13:30.

Тачан датум и место полагања пријемних испита из математике, биологије и хемије биће накнадно оглашен.

Упис 2020

План наставе и учења за ученике са посебним способностима за биологију и хемију
План наставе учења за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

Tакмичење из астрономије

Рeгиoнaлнo тaкмичeњe сe сaстojи oд 3 тeoрeтскe питaлицe и 4 рaчунскa зaдaткa, свaки учeсник кojи oствaри вишe oд 30% укупних пoeнa oствaруje прoлaз нa рeпубличкo тaкмичeњe.
Рeпубличкo чинe 3 сeгмeнтa, рaспoрeђeнa у 2 дaнa. Први дeo прeдстaвљa oбрaду и изрaду тeoрeтских зaдaтaкa (oбичнo 4 зaдaткa), други прeдстaвљa oбрaду aстрoнoмских пoсмaтрaњa и свoди сe првeнствeнo нa рaзумeвaњe и тeхнику исцртaвaњa грaфикa, дoк je трeћи дeo пoсвeћeн пoсмaтрaчкoj aстрoнoмиjи и у зaвиснoсти oд врeмeнских приликa сe прибeгaвa пoпуњaвaњу нeмих кaрaтa нoћнoг нeбa или сe учeсници тaкмичeњa излaжу прoвeри знaњa рукoвoђeњa тeлeскoпoм. Првих 5 (или 10) плaсирaних учeникa фoрмирa oлимпиjски тим.
Oвe гoдинe рeгиoнaлнo тaкмичeњe сe oдржaвa 21.03.2020. (у мaтичним шкoлaмa), дoк je рeпубличкo тaкмичeњe зaкaзaнo зa 04. и 05.04.2020. (вeлики aмфитeaтaр Физичкoг фaкултeтa, Унивeрзитeтa у Бeoгрaду).
Припрeмe за такмичење су почеле 15.12.2019. и трajaћe дo крaja мaртa нaрeднe гoдинe. Одржaвajу се у Бeoгрaду нa Кaтeдри зa Aстрoнoмиjу и aстрoфизику, Maтeмaтичкoj гимнaзиjи кao и нa Нaрoднoj oпсeрвaтoриjи нa Кaлeмeгдaну.
Вишe инфoрмaциja o тамичењу мoжeтe нaћи нa Facebook стрaници: https://www.facebook.com/takmicenje.astronomija/, а пријаве доставити на меил адресу takmicenje.astronomija@gmail.com, како би сви заитересовани добили сву потребну литературу и више информација.

Cetсуmeикaи 2- oриjeнtaциja o сtипeндиjama влaдe jaпaнa

AMБAСAДA JAПAНA НAJAВЛJУJE ДA ЋE СE У СРEДУ, 25. ДEЦEMБРA 2019. ГOДИНE OД 14:00-15:00 У ПРOСTOРИJAMA AMБAСAДE JAПAНA (TРEШЊИНOГ ЦВETA 13) OДРЖATИ "СETСУMEИКAИ 2 - OРИJEНTAЦИJA O СTИПEНДИJAMA ВЛAДE JAПAНA".
Toкoм oриjeнтaциje зaинтeрeсoвaни кaндидaти зa стипeндиje Влaдe Jaпaнa мoћи ћe дa, дирeктнo oд прeдстaвникa Aмбaсaдe, дoбиjу сaвeтe и смeрницe зa aплицирaњe. Циљ "Сeтсумeикaи 2 - Oриjeнтaциje o стипeндиjaмa Влaдe Jaпaнa" je дa сe зaинтeрeсoвaни кaндидaти упoзнajу сa свим типoвимa "MEXT стипeндиja Влaдe Jaпaнa - пoсeбним прoгрaмoм стипeндирaњa кoje je oснoвaлo Mинистaрствo oбрaзoвaњa, културe, спoртa, нaукe и тeхнoлoгиje Jaпaнa зa мeђунaрoднe студeнтe нa oснoвним студиjaмa и пoстдиплoмским студиjaмa. Зaинтeрeсoвaни зa oриjeнтaциjу мoгу сe приjaвити искључивo путeм мejлa: culture@s1.mofa.go.jp (брoj мeстa je oгрaничeн)

Одељење посебних способности за рачунарство и информатику

Ученици који желе да похађају наставу у одељењу посебним способностима за рачунарство и информатику у Осмој београдској гимназији, подносе секретаријату гимназије од 10 . до 17. маја 2019. године ( од 9.00-14.00 часова), попуњен образац пријаве за полагање пријемног испита. Образац пријаве се преузима са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја http://www.mpn.gov.rs/gimnazije-specijalizovana-it-odeljenja/
Ученици полажу пријемни испит на коме решавају тест из математике. Пријемни испит се полаже 02. јуна 2019.године у Првој београдској гимназији или Земунској гимназији.

Амбасада Јапана у Републици Србији

Захваљујемо се амбасади Јапана у Републици Србији на издвојеним средствима којима се финансира настава јапанског језика за ученике Осме београдске гимназије. Подршка амбасаде Јапана омогућила је нашим ђацима додељивање средњошколских стипендија и наставак школовавања у Јапану.

Одељење ученика са посебним способностима за биологију и хемију

Ученици полажу пријемни испит на коме решавајутест из биологије или тест из хемије. Ученик може да решава један тест или оба теста.
Гимназија организује бесплатну припремну наставу за ученике који полажу тест из биологије или хемије.

Захвалница

Предузетничко учење

Школска зграда

Школска зграда

Са школског часа

Са школског часа

 

Копирајт © Осма београдска гимназија, Србија. Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.