ПРИЈАВЉИВАЊЕ УЧЕНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА УПИС У ОДЕЉЕЊА УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМ ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ И ОДЕЉЕЊА УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА БИОЛОГИЈУ И ХЕМИЈУ

Школа ће потврдити пријем Пријаве за полагање пријемног испита тако што потврди пријем мејла (одговор мејлом).

Ученици који нису успели да изврше онлајн пријаву или се нису уопште пријавили (немају генерички број), могу да се пријаве попуњавањем и штампањем обрасца исте пријаве, који лично предају у школи коју желе да упишу. Оверен примерак пријаве је доказ да је извршено пријављивање.

Пријављивање за полагање пријемних испита (слањем мејла или директно) обавља се од 18. до 21. маја 2020. године, 8 часова до 20 часова, на мејл адресу Осме београдске гимназије:

osma_sekretarijat@yahoo.com

Коначан списак локација где ће се обавити пријемни испит биће објављен након извршених пријава и сагледавања просторних капацитета од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Календар активности за спровођење пријемног испита за упис у средњу школу за школску 2020/2021. годину се налази на линкуКалендар активности

<