ЗА МАТУРАНТЕ

Писмени матурски испит из српског језика и књижевности ће се организовати у школи 3. јуна 2020.године са почетком 9 часова, а писмени испит из математике и страних језика је 5. јуна 2020.године са почетком у 9 часова. Писмени испити трају 3 сата. Током писменог испита из страног језика дозвољено је коришћење речника.

Погледајте упутство о писању матурског писменог задатка на линкуУПУТСТВОкоје је за матуранте Осме гиманзије израдио проф. Милан Шиповац.

Ради безбедности потребно је да понесете маску и рукавице због борвка у затвореном простору. Док сте у згради школе обавезно држите и удаљеност од најмање 2м од свих лица са којима сте у просторији или се срећете у ходнику школе.

Све информације о процедури уласка у школу, мерама на улазу, мерењу температуре и начину и месту дезинфекције, броју кабинета где сте распоређени за полагање свих матурских испита и друге информације биће вам прослеђене преко одељењских старешина.

Генерацији матураната 2020 желимо успешну матуру

<