УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ОСМЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ

1. Називе два страна језика која је ученик похађао у основној школи;

2. Да напише на пријави два изборна програма од следећих :

ЈЕЗИК, МЕДИЈ И КУЛТУРА

ЗДРАВЉЕ И СПОРТ

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

3. Да напише на пријави један од следећих два изборна програма:

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ВЕРСКА НАСТАВА

Уколико су потребне додатне информације позвати број телефона 011/2850 779.

Ученици, родитељи , односно други законски заступници ученика

1) Имају могућност да се пријаве за упис ученика у средњу школу преко Портала еУправа и да, у том случају, не морају да долазе у школу ако попуне исправно све податке о изборним програмима и страним језицима.

2) Да они који не искористе услугу преко Портала еУправа морају да дођу у школу, али да нема потребе да доносе било који документ у папирном облику (изводе, потврде о пребивалишту и лекарско и сл.)

УПИС УЧЕНИКА ОБАВИЋЕ СЕ У ДВОРИШТУ ОСМЕ БЕГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС СА НАВЕДЕНИМ ПОДАЦИМА О ИЗБОРНИМ ПРОГРАМИМА И СТРАНИМ ЈЕЗИЦИМА.

НАПОМЕНА

Да би ученик био распоређен са ученицима са којима жели да буде у одељењу мора да изабере исте изборне програме и да је током школовања у основној школи похађао исте стране језике

<