ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕРАМА БЕЗБЕДНОСТИ

Сви ученици користе док су у школи правилно постављене маске које прекривају и нос и уста.

Када ученик не прича на часу и само прати наставу може да спусти маску.

У дворишту школе се такође користи маска ако се ученик налази у окружењу другог или других ученика на растојању мањем од 1,5 м.

За непоштовање мера безбедности којим се угрожава здравље лица у установи изричу се васпитно-дисциплинске мере.

Ученик који има респираторну инфекцију или повишену температуру не долази у школу већ наставу прати преко платформе школе. Часови одсуства су оправдани.

Ученици морају својим понашањем да заштите здравље запослених лица у Осмој беорадској гимнназији и осталих ученика.

Директор

Ирена Брајевић

<