ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 4-13

- Дана 17.11.2020. године планиранa је писмена провера знања из предмета Рачунарство и информатика за одељење 4-3.

<