ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 2-7 и 4-2

- Дана 11.12.2020. године планиран је писмени задатак из предмета Српски језик и књижевност за одељење 2-7.

- Дана15.12.2020. године планирана је контролна вежба из предмета Рачунарство и информатика за одељење 4-2.

<