ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1-6 и 2-5

- Дана 04.12.2020. године планиран је контролни задатак из предмета Математика за одељење 1-6;

- Дана 04.12.2020. године планирана је контролна вежба из предмета Математика за одељење 2-5.

<