ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 2-7 и 4-6

- Дана 30.11.2020. године планиранa је контролна вежба из предмета Математика за одељење 2-7;

- Дана 03.12.2020. године планиран је писмени задатак из предмета Енглески језик за одељење 2-7 - ГРУПА А;

- Дана 10.12.2020. године планиран је писмени задатак из предмета Енглески језик за одељење 2-7 - ГРУПА Б;

- Дана 03.12.2020. године планиран је контролни задатак из предмета Математика за одељење 4-6.

<