ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 3-10

- Дана 10.12.2020. године и дана 11.12.2020. године планиран је практичан рад из предмета Базе података за одељење 3-10

<