ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1-1 и 1-6

- Дана 26.03.2021. године планиран је писмени задатак из предмета Латински језик за одељење 1-1;

- Дана 25.03.2021. године планирана је писмена провера знања из предмета Латински језик за одељење 1-6.

<