ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 2-6

- Дана 10.03.2021. године планирано је тестирање из предмета Психологија за одељење 2-6;

- Дана 22.03.2021. године планиран је писмени задатак из предмета Латински језик за одељење 2-6.

<