ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1-4

- Дана 22.02.2021. године планиран је поновљени писмени задатак из предмета Математика за одељење 1-4;

- Дана 09.03.2021. године планирана је контролна вежба из предмета Математика за одељење 1-4.

<