ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 2-7 и 4-1

- Дана 25.02.2021. године планиран је контролни задатак из предмета Физика за одељење 2-7;

- Дана 26.02.2021. године планиран је писмени задатак из предмета Енглески језик за одељење 4-1;

<