ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 2-7

- Дана 01.03.2021. године планиран је други писмени задатак из предмета Математиказа одељење 2-7;

- Дана 09.03.2021. године планиран је контролни задатак из предмета Рачунорство и информатика одељење 2-7 за групу Б.

<