ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 3-8

- Дана 03.03.2021. године планиранa је писана провера знања из предмета Српски језик и књижевност за одељење 3-8;

- Дана 04.03.2021. године планиранa је писана провера знања из предмета Филозофија за одељење 3-8.

<