ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1-7, 3-6 и 3-10

- Дана 18.03.2021. године планиран је писмени задатак из предмета Српски језик и књижевност за одељење 1-7;

- Дана 03.03.2021. године планирана је писана провера знања из предмета Српски језик и књижевност за одељење 3-6;

- Дана 16.03.2021. године планиран је писмени из предмета Српски језик и књижевност за одељење 3-10.

<