ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 2-7 и 4-2

- Дана 08.03.2021. године планиран је контролни задатак из предмета Психологија за одељење 2-7;

- Дана 19.03.2021. године планирана је контролна вежба из предмета Рачунарство и информатика за одељење 4-2.

<