ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1-1, 1-9 и 2-1

- Дана 30.03.2021. године планиран је писмени из предмета Математика за одељење 1-1;

- Дана 29.03.2021. године планиран је писмени задатак из предмета Математика за одељење 1-9;

- Дана 30.03.2021. године планиран је писмени из предмета Математика за одељење 2-1

<