НАГРАЂЕНА УЧЕНИЦА ЂУРЂИНА 2-11

„Песма о ћелији“ ученице Осме београдске гимназије Ђурђине Милентијевић, одељења ученика са посебним способностима за биологију и хемију (2/11), је објављена у биолошком научном часопису „Симбиоза“. Као најбољи рад у оквиру пројекта из области биологије ћелије, који је одржан у сарадњи са Биолошким факултетом Универзитета у Београду, ученица Ђурђина је награђена објавом песме коју је написала.

Песма:

Песма o ћeлиjи

Све ћелије део су цитологије,

једне од најважније гране биологије.

Једна ћелија фабрика је права,

у њој су органеле вредније од мрава.

Свака ћелија има велики плус,

Јер је води нуклеус.

А као његов бонус,

Ту је и нуклеолус.

Наравно основа сваке ћелије је и мембрана,

Која је ћелији као велика брана.

У причи је и ретикулум плазматични,

Који протеине и липиде чини да буду фантастични.

Ту су и митохондрије,

Које су у ћелији најбројније.

Одговорне су и за ћелијско дисање,

Али стварно не воле хвалисање.

Постоји и проверена хипотеза,

Која каже да је хлоропластима улога фотосинтеза.

Ендоплазматични ретикулум му је као брат,

Знамо да је то голџијев апарат.

Коначна обрада протеина и липида његов је задатак,

За његову улогу то је најважнији податак.

По неком биолошком предању,

Кажу да лизозом у ћелији врши разградњу.

Ту су и многе органеле друге,

Које даноноћно нуде своје услуге,

И основни су део ове задруге.

Чланак професорке Драгане Миличић са Биолошког факултета:

Школске 2019/2020 године по први пут су отворена специјализована одељења за надарене ученике за биологију и хемију у пет градова у Србији. У Београду, то су Петa београдска и Осма београдска гимназија, са којима наставници, сарадници, и студенти нашег факултета сарађују од самог почетка. У овим одељењима има доста талентованих ученика који воле биологију, па су са задовољством прихватили помоћ старијих колега, студената нашег факултета. Тако је неколико на-ших студената ове године учествовало у пројекту из области биологије ћелије, где су ученицима помагали у изучавању грађе ћелије, како да поједине ћелијске структуре препознају на микрографијама и представе их на биолошком цртежу, или на моделима ћелија који су сами правили. Сарадња се није прекидала чак ни услед ситуације коју је изазвао coviD 19, јер су студенти са ученицима наставили сарадњу путем on-line комуникације.

Студенти који су радили са ученицима Осме београдске гимназије задали су младим биолозима и један помало необичан домаћи задатак: да напишу састав, песму, есеј и слично на тему ћелије, функције ћелијских органела и значаја ћелије за живот. „Послали су нам домаћи, и били смо одушевљени. Тако смо дошли на идеју да најбољег ученика наградимо тиме што ће његов рад бити објављен у часопису Симбиоза" – кажу студенти који су учествовали у овом пројекту, Алма Сејдија и Јанко Јаћовић.

Награђени рад Песма о ћелији ученице Ђурђине Милентијевић објављујемо у овом броју Симбиозе.

Микрографије и други материал за рад ученика је обезбедио факултет, уз логистичку подршку Катедре за биологију ћелија и ткива.

доц. др Драгана Миличић,

Биолошки факултет

Центар за подршку развоја образовања у основним

и средњим школама Србије

<