ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 2-10

- Дана 08.06.2021. године планиран је контролни задатак из предмета Математика за одељење 2-10;

- Дана 07.06.2021. године планиран је контролни задатак из предмета Физика за одељење 2-10.

<