ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1-2, 3-3, и 4-1

- Дана 06.10.2021. године планиран је контролни задатак из предмета Немачки језик за одељење 1-2 за другу групу;

- Дана 04.10.2021. године планирана је контролна вежба из предмета Немачки језик за одељење 3-3 за другу групу;

- Дана 05.10.2021. године и дана 06.10.2021. године планирана је контролна вежба из предмета Математика за одељење 4-1.

<