ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1-3, 4-2 и 3-6

- Дана 07.10.2021. године планиран је још један термин за контролни задатак из предмета Српски језик и књижевност за одељење 1-3 због комбинованог модела наставе;

- Дана 04.10.2021. године и 05.10.2021. године планирана је контролна вежба из предмета Математика за одељење 4-2;

- Дана 04.10.2021. године (група Б) и дана 11.10.2021. године (група А) планиран је контролни задатак из предмета Немачки језик за одељење 3-6.

<