ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1-4

- Дана 21.10.2021. године планирана је контролна вежба из предмета Рачунарство и информатика за одељење 1-4.

<