ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1-1 и 1-3

- Дана 03.11.2021. године планиран је контролн задатак из предмета Енглески језик за одељење 1-1 (група Б);

- Дана 04.11.2021. године планиран је контролн задатак из предмета Енглески језик за одељење 1-1 (група А);

- Дана 01.11.2021. године и дана 04.11.2021. године планиран је контролни задатак из предмета Енглески језик за одељење 1-3 по групама.

<