ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 2-1 и 4-1

- Дана 03.11.2021. године планиран је тест из предмета Немачки језик за одељење 2-1 (група Б);

- Дана 04.11.2021. године планиран је тест из предмета Немачки језик за одељење 2-1 (група А);

- Дана 04.11.2021. године планирана је писмена провера знања из предмета Немачки језик за одељење 4-1 (група А);

- Дана 09.11.2021. године планирана је писмена провера знања из предмета Немачки језик за одељење 4-1 (група Б).

<