ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1-9 i 2-1

- Дана 29.11.2021. године планиран је писмени задатак из предмета Енглески језик за одељење 1-9;

- Дана 08.12.2021. године планиран је писмени задатак из предмета Енглески језик за одељење 1-9;

- Дана 21.11.2021. године планиран је контролни из предмета Физика за одељење 1-9;

- Дана 14.12.2021. године планиран је контролни из предмета Физика за одељење 1-9;

- Дана 23.12.2021. године планиран је писмени задатак из предмета Математика за одељење 1-9;

- Дана 01.12.2021. године планиран је писмени задатак из предмета Енглески језик за одељење 2-1 (група А);

- Дана 08.12.2021. године планиран је писмени задатак из предмета Енглески језик за одељење 2-1 (група Б).

<