ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1-2, 1-8 и 2-5

- Дана 30.11.2021. године планиран је поправни писмени задатак из предмета Немачки језик за одељење 1-2;

- Дана 06.12.2021. године планирана је писмена провера из предмета Српски језик и књижевност за одељење 1-8;

- Дана 02.12.2021. године планирана је писмена провера из предмета Рачунарство и информатика за одељење 1-8;

- Дана 10.12.2021. године планиран је контролни задатак из предмета Биологија за одељење 2-5.

<