ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1-9

- Дана 22.12.2021. године планирана је писмена провера из предмета Примена рачунара I за одељење 1-9 (група Б);

- Дана 26.12.2021. године планирана је писмена провера из предмета Примена рачунара I за одељење 1-9 (група А).

<