ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1-1

- Дана 08.02.2022. године планиран је контролни задатак из предмета Немачки језик за одељење 1-1,

<