ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 2-1

- Дана 02.03.2022. године планиран је контролни задатак из предмета Хемија за одељење 2-1;

- Дана 03.03.2022. године планиран је контролни задатак из предмета Физика за одељење 2-1;

- Дана 08.03.2022. године планиран је писмени задатак из предмета Српски језик и књижевност за одељење 2-1;

- Дана 09.03.2022. године планиран је контролни задатак из предмета Хемија за одељење 2-1;

- Дана 16.03.2022. године планиран је контролни задатак из предмета Енглески језик за одељење 2-1;

- Дана 21.03.2022. године планиран је писмени задатак из предмета Математика за одељење 2-1;

- Дана 07.04.2022. године планиран је писмени задатак из предмета Немачки језик за одељење 2-1;

- Дана 19.04.2022. године планирано је тестирање из предмета Српски језик и књижевност за одељење 2-1;

- Дана 20.04.2022. године планиран је контролни задатак из предмета Математика за одељење 2-1;

<