ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1-3

- Дана 01.03.2022. године планиран је контролни задатак из предмета Немачки језик за одељење 1-3;

- Дана 09.03.2022. године планиран је контролни задатак из предмета Физика за одељење 1-3;

- Дана 10.03.2022. године планиран је писмени задатак из предмета Српски језик и књижевност за одељење 1-3;

- Дана 16.03.2022. године планиран је писмени задатак из предмета Латински језик за одељење 1-3;

- Дана 17.03.2022. године планиран је контролни задатак из предмета Енглески језик за одељење 1-3;

- Дана 22.03.2022. године планирана је писмена вежба из предмета Математика за одељење 1-3;

- Дана 14.04.2022. године планиран је контролни задатак из предмета Српски језик и књижевност за одељење 1-3;

- Дана 20.04.2022. године планиран је контролни задатак из предмета Математика за одељење 1-3;

- Дана 24.05.2022. године планирана је писмена вежба из предмета Математика за одељење 1-3;

<