ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1-4 и 4-3

- Дана 17.03.2022. године планиран је практичан рад из предмета Рачунарство и информатика за одељење 1-4, група А;

- Дана 15.03.2022. године планиран је контролни задатак из предмета Немачки језик за одељење 4-3;

- Дана 22.03.2022. године планиран је контролни задатак из предмета Енглески језик за одељење 4-3;

- Дана 18.04.2022. године планиран је писмени задатак из предмета Српски језик и књижевност за одељење 4-3.

<