Упис у одељења са посебним способностима за рачунарство и информатику у Осмој београдској гимназији

Информација Министарства просвете науке и технолошког развоја:

Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит из математике је на Порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су осмоцифрену шифру, и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства

Пријављивање је од понедељка 04.04.2022. године до четвртка 07.04.2022. године од 8часова до 24 часа.

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за за рачунарство и информатику (математика) ће бити дана 21.05.2022. године, од 10-12 часова.

Информација у којој ће школи бити организован пријемни испит накнадно ће се објавља по одлуци надлежних.

<