ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1-5 и 1-9

- Дана 27.04.2022. године планирана је контролна вежба из предмета Географија за одељење 1-5;

- Дана 26.04.2022. године планиран је контролни задатак из предмета Географија за одељење 1-9.

<