ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ И УЧЕНИЦИ

Настава у Осмој београдској гимназији за школску 2022/ 2023. годину почиње 1. септембра 2022. године за смену Б у 7 45 и за смену А у 14 часова. Примењују се у организацији и раду Препоручене мере превенције COVID-19 у школама и установама ученичког и студентског стандарда које су оглашене на сајту школе са непосредним радом у школи и без дељења ученика на групе.

Почетак наставе у новој школској години обележава и отвара химном Републике Србије за обе смене у 7 45 и у 14 часова.

Списак ученика првог разреда по одељењима биће оглашен 31.08. 2022. године у просторијама школе.

Све информације о потребним условима за реализацију екскурзије у школској 2022/2023 години биће дате од стране одељењских старешина.

Први час 1. септембра 2022. године у обе смене и А и Б је час одељењског старешине и ученици се разумештају по кабинетима.

Распоред размештања ученика одељења по кабинетима за 01.09.2022. године за први час - час одељењског старешине је:

Б пре подне у 7 45

Кабинет - Одељење

1- 1/5

2- 1/6

3- 1/7

4- 1/8

5- 1/10

6- 2/5

7- 2/6

8- 2/7

9- 2/8

10- 3/5

11- 3/6

12- 3/7

13- 3/8

14- 3/10

15- 4/5

16- 4/6

17- 4/7

18- 4/8

19- 4/10

20- 4/11

А после подне у 14 часова

Кабинет - Одељење

1- 1/1

2- 1/2

3- 1/3

4- 1/4

5- 1/9

6- 2/1

7- 2/2

8- 2/3

9- 2/4

10- 2/9

11- 3/1

12- 3/2

13- 3/3

14- 3/4

15- 3/9

16- 4/1

17- 4/2

18- 4/3

19- 4/4

20- 4/9

Наредни часови се реализују у кабинетима према распореду часова које ће доставити одељењски старешина за први разред на часу одељењског старешине а ученицима осталих разреда распоред се доставља преко платформе школе и налога ученика на е платформи.

Ритам радног дана

Распоред одељења по сменама

СМЕНА A: 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34,39 41, 42, 43, 44, 49

СМЕНА Б: 15, 16, 17, 18, 110 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 310, 45, 46, 47, 48, 410 411

Распоред одељења по смеровима

ОДЕЉЕЊА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА: 11, 13, 15, 21, 25, 27, 31,35,37, 41,43,45,47

ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ СМЕРА: 12,14,16,18, 22,24,26,28, 32,34,36,38 , 42,44,46,48

ОДЕЉЕЊА УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ: 19, 110, 29, , 39, 310, 49, 410

ОДЕЉЕЊА УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА БИОЛОГИЈУ И ХЕМИЈУ: 27, 33, 411

Нашим ученицима желимо пуно успеха и награда током школовања у Осмој београдској гимназији.

Прилог 1 Препоручене мере превенције COVID-19 у школама и установама ученичког и студентског стандарда ОВДЕ.

<