ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1-5

- Дана 27.03.2023. године планиран је контролни задатак из предмета Физика за одељење 1-5;

- Дана 28.03.2023. године планиран је писмени задатак из предмета Латински језик за одељење 1-5.

<