Посета биолошком факултету - Вежбе из алгологије

Ученици одељења 4-11, смера за надарене ученике за биологију и хемију су 20.03.2023. имали прилику да посете Биолошки факултет. Ученици су присуствовали предавању о екологији и значају алги у природи. Предавање су држале професорке са катедре за алгологију, микологију и лихенологију Јелена Кризманић и Сања Шовран. Након предавања ученици су имали прилику да се упознају са хербаризованим препаратима као и да микроскопирају живе препарате из узорака прикупљених у Ботаничкој башти.

<